TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Oy Avisado AB:n henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 § mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 24.08.2018.


1. Rekisterinpitäjä

Oy Avisado Ab (y-tunnus 1559753-2)

Iso Roobertinkatu 36-40 A 10, 00120 Helsinki


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Osakas Tom Jokinen, tom.jokinen@avisado.fi


3. Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Avisadon tuotteiden ja palveluiden toimittamiseksi ja markkinoimiseksi nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille.


5. Rekisterin tietosisältö

· nimi

· sähköpostiosoite

· puhelinnumero

· yritys/organisaatio

· työtehtävät/tehtävänimike

· organisaation osoite, laskutustiedot ja Y-tunnus


6. Säännönmukaiset tietolähteet

· julkiset tietolähteet

· palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen ja laskuttamiseen vaadittavat tiedot asiakkailta

· käyttäjien itsensä ilmoittamat tiedot


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään vain yrityksen sisällä, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille kuin vain viranomaisten niin edellyttäessä.


8. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa tietojen käsittelyn tekniseksi toteuttamiseksi.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Järjestelmään kirjautuminen vaatii tunnistautumisen, ja rekistereiden käyttöoikeus on vain Avisadon kahdella osakkaalla.


10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkistaa omat tietonsa rekisteristä, oikeus vaatia virheellisen tai tarpeettoman tiedon poistamista sekä oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. Tarkastamisen osalta pyydämme olemaan yhteydessä tom.jokinen@avisado.fi.


11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan.